FISCAAL

Vermogens belasting 

De hoge vermogensrendementsheffing in Nederland tast uw vermogen aan.

Banken geven nu (nog) 0,3% rente, de  inflatie ligt rond 0,6%, de fiscus berekent in 2018 tot 1,61% , uw spaargeld wordt zo jaarlijks met ca. 1,4%  verminderd. 

Belegt u echter in een 2e huis in, bijvoorbeeld, Portugal, dan betaalt u hierover in Nederland geen belasting, i.v.m. het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting en, afhankelijk van soort huis,  locatie en verhuur mogelijkheden kunt u een netto rendement maken van 3 a 5%. 

2016 en 2017 waren topjaren voor het toerisme in Portugal, met name de Algarve, en het aantal toeristen zal ongetwijfeld in 2018 verder stijgen,  mede door de onrust in andere landen rond de Middellandse Zee, het bouwen van nieuwe resorts en de toegenomen culturele activiteiten buiten het hoogseizoen..

Daarnaast kunt u er uiteraard zelf van genieten en op de langere termijn profiteren van de waardevermeerdering.

In Portugal bestaat geen vermogensbelasting, wel vermogenswinst belasting als u uw huis in de toekomst met winst verkoopt. Een investering in kwalitatief onroerend goed in de Algarve is dan ook bijzonder rendabel, zeker als u de verhuur en beheer aan professionele partijen overlaat, deze zijn er voldoende en wij kunnen u adviseren met wie u het best in zee kunt gaan.

Voor een reëel rekenvoorbeeld  van het te behalen rendement kunt u hier klikken.

Belasting bij verhuur

Als u een huis wilt verhuren voor vakantieverblijf dient u een Alojamento Local (AL) aan te vragen. Dat is een redelijk eenvoudige procedure, het huis dient aan enkele basis veiligheidseisen te voldoen. Over de omzet die u hieruit genereert, c.q. opgeeft, betaalt u dan een klein percentage, meestal 8,75%, belasting. 

Overige belastingen 

Bij de aankoop van onroerend goed betaalt u overdrachtsbelasting, IMT. Deze wordt berekend op basis van een staffel, deze kunt u hier downloaden.

Als eigenaar van een huis betaalt u tevens onroerend zaak belasting (IMI) , deze verschilt per gemeente en is altijd inclusief rioolrechten, milieuheffingen e.d. U betaalt geen IMI over het roerend goed dat u overneemt.

De hoogte is van 0,3% tot 0,5% over de getaxeerde waarde van het huis, deze waarde ligt meestal ver onder de marktwaarde.

Om het percentage te zien voor de gemeentes in de Algarve kunt u hier klikken.

 


 
 


Inkomstenbelasting bij vestigen in Portugal

Gepensioneerd of werkend en wilt u zich (eventueel part-time) vestigen in Portugal?

In de praktijk houdt dit in dat u regelmatig in Portugal verblijft, 183 dagen per jaar, maar u kunt, desgewenst, een huis in Nederland aanhouden.

U kunt dan profiteren van een regeling die Portugal speciaal voor buitenlandse “Residentes Não Habituais” heeft ingevoerd. 

De belangrijkste conditie hiervoor is dat u de afgelopen 5 jaar geen fiscaal resident in Portugal bent geweest. Verder dient u zich bij de lokale belastingdienst in te schrijven als Non-Habitual Resident (NHR) .  Het inkomen dat u in Nederland of elders verwerft wordt belast tegen een  flat fee van 20%, gedurende 10 jaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dit zelfs nog minder worden. Voor een uitgebreide beschrijving van de NHR-regeling verwijzen wij u naar deze (Engelstalige) webpagina:

http://livinginportugal.com/en/moving-to-portugal/tax-regime-for-non-habitual-residents/ 

U kunt er ook voor kiezen om “normaal” Portugees fiscaal resident te worden, vooral voor gepensioneerden kan dit zeer aantrekkelijk zijn. Ook hier geldt de 183 dagen regeling.

In dit geval geeft u uw pensioeninkomsten in Portugal op. Voor pensioenen  geldt dat u deze in het woonland –in dit geval dus Portugal- moet opgeven. In verband met het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is het dan in Nederland vrijgesteld. Eventueel ingehouden loonbelasting kan worden teruggevraagd.

Portugal geeft u, in bepaalde gevallen, een korting van 85% over deze pensioen inkomsten en over het restant betaalt u slechts 20% inkomstenbelasting, netto betaalt u dus in Portugal slechts 3%.

De Nederlandse fiscus is niet blij met deze regeling, maar het Gerechtshof in Den Haag heeft hier een duidelijke uitspraak over gedaan.

Zie hiervoor http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:965                                             

In alle gevallen dient u zich wel te wenden tot een gespecialiseerde fiscalist die zowel de Nederlandse als de Portugese wetgeving exact kent, omdat regels kunnen veranderen en ieder geval op zich staat. 

Wij kunnen u in contact brengen met de juiste adviseurs.