OFF SHORE
 
In het verleden was het in een groot aantal gevallen interessant om een woning in Portugal via een zogenaamde off shore contructie aan te kopen.
Dat wil zeggen dat er een vennootschap (meestal een Ltd) werd opgericht in een fiscaal vriendelijk land waarbij de woning vervolgens als activa op de balans werd gezet.

Vanaf 1 januari 2004 is de fiscale wetgeving echter drastisch gewijzigd met als gevolg dat huizen die in bezit zijn van een off shore maatschappij in een belastingparadijs dusdanig zwaar worden belast dat dit vaak niet meer aantrekkelijk is.
De overheid heeft namelijk besloten om zowel de IMI (onroerend zaak belasting) als de IMT (overdrachtsbelasting) te verhogen voor off shore companies in tax havens.
Er werd echter een verschil gemaakt tussen zogenaamde black-list en white-list landen, zodat het in een aantal gevallen  toch interessant bleef een off-shore constructie te overwegen.

In 2018 wijzigt de wetgeving opnieuw en wordt het nog minder interessant om een huis in een off shore constructie te kopen. Indien u toch een huis wilt kopen in een vennootschap dan is het beter dit te doen in een Portugese Lda. Gezien de snel veranderende wetgeving adviseren wij u altijd om dit te doen na advies van een gespecialiseerde partij.
 


 .
 
 

.
Kopen van een huis binnen een off-shore Ltd.
 
Als u een huis wilt kopen dat in een off-shore vennootschap zit dan zijn er twee mogelijkheden:
1. U koopt de aandelen van de Ltd
2. U koopt het huis vanuit de Ltd.

In het 1e geval zal de prijs waarschijnlijk lager zijn aangezien de verkoper geen winstbelasting hoeft af te dragen. U betaalt geen IMT, maar wel jaarlijkse kosten voor administratie van de Ltd en u loopt het risico dat u voor veel hogere bedragen wordt aangeslagen qua IMI en t.z.t. winstbelasting.


In het 2e geval kopt u het huis vanuit de vennootschap en komt het dus op uw eigen naam. U betaalt de normale IMT en er zijn geen verdere consequenties.


Gezien de snel veranderende internationale fiscale wetgeving dient u zich altijd op de hoogte te laten stellen van de actuele situatie.
 

 

BEDRIJVEN IN OFF SHORE
Als u een bedrijf overneemt kan dat vanuit privé of vanuit een vennootschap, maar u kunt ook de vennootschap (in Portugal meestal een Lda) zelf overnemen.Soms zijn bedrijven geen Portugese Lda, maar een Ltd die gevestigd is in een land waar veel off shore bedrijven zijn gevestigd zoals Gibraltar, Malta of Delaware (USA).
In dat geval kan de transactie eenvoudig zijn: men koopt de aandelen van de offshore company net zoals men in Nederland een BV of in Portugal een Lda. koopt.

Uiteraard moet men zich er dan wel van vergewissen dat er ook andere zaken in het bedrijf kunnen zitten, waaronder "lijken in de kast", een accountantscontrole begeleid door een zelf ingeschakelde advocaat is dan ook altijd noodzakelijk bij zakelijke transacties.