OFF SHORE
 
In het verleden was het in een groot aantal gevallen interessant om een woning in Portugal via een zogenaamde off shore contructie aan te kopen.
Dat wil zeggen dat er een vennootschap (meestal een Ltd) werd opgericht in een fiscaal vriendelijk land waarbij de woning vervolgens als activa op de balans werd gezet.

Vanaf 1 januari 2004 is de fiscale wetgeving echter drastisch gewijzigd met als gevolg dat huizen die in bezit zijn van een off shore maatschappij in een belastingparadijs dusdanig zwaar worden belast dat dit vaak niet meer aantrekkelijk is.
De overheid heeft namelijk besloten om zowel de IMI (onroerend zaak belasting) als de IMT (overdrachtsbelasting) te verhogen voor off shore companies in tax havens.
Er is echter een verschil gemaakt tussen zogenaamde black-list en white-list landen, zodat het in een aantal gevallen  toch interessant blijft een off-shore constructie te overwegen.
 
Als u een huis wilt kopen dat in een off shore constructie zit hoeft dat geen bezwaar te zijn, mits u maar duidelijk vastlegt of u u het huis koopt vanuit de vennootschap of dat u de Ltd zelf overneemt omdat dat grote juridische en fiscale consequenties kan hebben. Normaliter verloopt een off-shore transactie altijd via een erkend bureau (die meestal ook het fiscale deel regelt) zoals bijvoorbeeld Sovereign of Euro Finesco.

Gezien de snel veranderende internationale fiscale wetgeving dient u zich altijd op de hoogte te laten stellen van de actuele situatie.
 .
 
 

.
Voor- en nadelen off-shore transacties
 
Voordelen (mits "white-list" en niet-resident in Portugal):
-  eenvoudige overdracht van aandelen i.p.v. onroerend goed
-  geen problemen bij erfrechten (aandelen zijn aan toonder)
-  geen IMT/overdrachtsbelasting (0% i.p.v. 6 á 8%)
-  geen Winstbelasting (normaal 28%)
 
Uiteraard kan het zo zijn dat men niet wenst dat onroerend goed op eigen naam staat geregistreerd, in dat geval is een off-shore constructie wellicht wenselijk.
 
Nadelen:
-  hogere kosten onderhoud Ltd (€ 1.000 á € 2.500 per jaar)
-  eventuele kopers kunnen worden afgeschrikt door constructie
-  risico dat landen van de white-naar de black-list worden geplaatst, dit risico is echter heel klein. 

 
 White- en blacklist
Momenteel staan alleen nog Malta, Cyprus en Delaware (USA) op de white-list. Dit kan veranderen, maar Malta en Cyprus zijn EU lid en de USA duldt absoluut geen onduidelijke constructies. 
Op de blacklist staan alle andere bekende tax-havens zoals Gibraltar, Jersey, Virgin Islands, Isle of Man, Guernsey etc
 
BEDRIJVEN IN OFF SHORE
Als u een bedrijf overneemt kan dat vanuit privé of vanuit een vennootschap, maar u kunt ook de vennootschap (in Portugal meestal een Lda) zelf overnemen.Soms zijn bedrijven geen Portugese Lda, maar een Ltd die gevestigd is in een land waar veel off shore bedrijven zijn gevestigd zoals Gibraltar, Malta of Delaware (USA).
In dat geval kan de transactie eenvoudig zijn: men koopt de aandelen van de offshore company net zoals men in Nederland een BV of in Portugal een Lda. koopt.

Uiteraard moet men zich er dan wel van vergewissen dat er ook andere zaken in het bedrijf kunnen zitten, waaronder "lijken in de kast", een accountantscontrole begeleid door een zelf ingeschakelde advocaat is dan ook altijd noodzakelijk bij zakelijke transacties.