Fiscaal

Fiscale informatie

Vermogens belasting

De hoge vermogensrendementsheffing in Nederland tast uw vermogen aan.

Banken geven nagenoeg geen rente, de inflatie is historisch hoog, uw spaargeld wordt zo jaarlijks aanzienlijk minder waard. U kunt ook overwegen de overwaarde van uw huis in Nederland aan te wenden om te investeren in Portugal.

Beleggen in aandelen of bitcoins heeft ook flinke risico's.

Belegt u echter in een 2e huis in, bijvoorbeeld in Portugal, dan betaalt u hierover in Nederland geen belasting, i.v.m. het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting en, afhankelijk van soort huis en de locatie, kunt u een netto rendement realiseren van 3 a 5%.

2018 en 2019 waren topjaren voor het toerisme in Portugal, met name de Algarve. De Corona crisis gaf een dip in 2020, in 2021 was dit in de zomer alweer bijna op het niveau van 2019 en in 2022 is het aantal toeristen alweer gestegen tot boven het niveau van 2019.

Daarnaast kunt u er uiteraard zelf van genieten en op de langere termijn profiteren van de waardevermeerdering.

In Portugal bestaat geen vermogensbelasting, wel vermogenswinst belasting als u uw huis in de toekomst met winst verkoopt. Een investering in kwalitatief onroerend goed in de Algarve is dan ook bijzonder rendabel, zeker als u de verhuur en het beheer aan professionele partijen overlaat, deze zijn er voldoende en wij kunnen u adviseren met wie u het best in zee kunt gaan.

Voor een reëel rekenvoorbeeld van het te behalen rendement kunt u hier klikken.

Belasting bij verhuur

Als u een huis wilt verhuren voor vakantieverblijf dient u een Alojamento Local (AL) aan te vragen. Dat is een redelijk eenvoudige procedure, het huis dient aan enkele basis veiligheidseisen te voldoen. Over de omzet die u hieruit genereert, c.q. opgeeft, betaalt u dan een klein percentage, meestal 8,75%, belasting.

Overige belastingen

Bij de aankoop van onroerend goed betaalt u overdrachtsbelasting, IMT. Deze wordt berekend op basis van een staffel, deze kunt u hier downloaden.

U betaalt geen IMT over het roerend goed dat u overneemt.

Als eigenaar van een huis betaalt u tevens onroerend zaak belasting (IMI), deze verschilt per gemeente en is altijd inclusief rioolrechten, milieuheffingen e.d. De hoogte is van 0,3% tot 0,6% over de getaxeerde waarde van het huis, deze waarde ligt meestal ver onder de marktwaarde.

Inkomstenbelasting bij vestigen in Portugal

Gepensioneerd of werkend en wilt u zich (eventueel part-time) vestigen in Portugal?

In de praktijk houdt dit in dat u regelmatig in Portugal verblijft, 183 dagen per jaar, maar u kunt, desgewenst, een huis in Nederland aanhouden.

U kunt dan profiteren van een regeling die Portugal voor buitenlandse “Residentes Não Habituais” heeft ingevoerd, de NHR regeling.

De belangrijkste conditie hiervoor is dat u de afgelopen 5 jaar geen fiscaal resident in Portugal bent geweest. Verder dient u zich bij de lokale belastingdienst in te schrijven als Non-Habitual Resident (NHR). Het inkomen dat u in Nederland of elders verwerft wordt belast tegen een flat fee van 10%, gedurende 10 jaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dit zelfs nog minder worden.

U kunt er ook voor kiezen om “normaal” Portugees fiscaal resident te worden, vooral voor gepensioneerden kan dit zeer aantrekkelijk zijn. Ook hier geldt de 183 dagen regeling.

In dit geval geeft u uw pensioeninkomsten in Portugal op. Voor pensioenen geldt dat u deze in het woonland –in dit geval dus Portugal- moet opgeven. In verband met het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is het dan in Nederland vrijgesteld (uitgezonderd ABP pensioenen). Eventueel ingehouden loonbelasting kan worden teruggevraagd.

Portugal geeft u, in bepaalde gevallen, een korting van 85% over deze pensioen inkomsten en over het restant betaalt u slechts 20% inkomstenbelasting, netto betaalt u dus in Portugal slechts 3%.

In alle gevallen dient u zich wel te wenden tot een gespecialiseerde fiscalist die zowel de Nederlandse als de Portugese wetgeving exact kent, omdat regels kunnen veranderen en ieder geval op zich staat.

Wij kunnen voor onze klanten de juiste adviseurs in Portugal zoeken.